درگذشت "امام شافعی"، پیشوای شافعیه (204 ق)

30 رجب
محمد بن ادریس شافعی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

ابوعبدالّه محمد بن ادریس بن عباس كه به جهت انتساب به جد بزرگش، شافع، به شافعی معروف گشت. وی در سال 150 هجری به دنیا آمد. از كودكی به همنشینی با علما رغبت داشت. وی در مكه و مدینه به ادامه ی تحصیل پرداخت و در سیزده سالگی نزد امام مالك بن اَنَس حاضر شد و مورد تشویق او قرار گرفت. شافعی در فقه، علوم قرآنی، فنون شعر و لغت متبحر بود و دستی تمام داشت. او را اولین كسی می دانند كه در آیات احكام و اختلاف اخبار و حدیث و اصول فقه تكلم كرده و كتاب نوشته است. احكام القرآن، اختلاف الحدیث، ادب القاضی، اصول الفقه و السُّنَن از تالیفات اوست. وی در 54 سالگی در مصر درگذشت.

 

Share