درگذشت فقیه و ادیب مسلمان؛ ابن طاووس(693 هجری قمری)

1 شعبان
 ابن طاووس,ادیب مسلمان,فقیه بزرگ شیعه,عالم دینی,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

غیاث الدین ابومظفر عبدالكریم ابن احمد معروف به ابن طاووس در سال 648 از خاندان معروف بنی طاووس كه از نوادگان شیخ طوسی بوده اند، به دنیا آمد. در یازده سالگی حافظ قرآن شد و سپس از محضر پدرش و استادانی همچون محقق حلی، ابن سعید حلی، سید ابن طاووس و خواجه نصیرالدین طوسی به فراگیری علوم دینی و ادبی پرداخت. وی سپس به تدریس و تربیت شاگردان روی آورد و كتاب هایی تالیف نمود.

 

Share