اشغال مسلحانه سفارت ایران در لندن (۱۳۵۹ش)

۱۰ اردیبهشت
اشغال مسلحانه سفارت ایران در انگلیس(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

پنج روز پس از شكست حمله نظامی آمریكا به ایران برای آزادسازی گروگان های سفارت این كشور از دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و وقوع حادثه طبس، پنج مرد مسلح، سفارت ایران در لندن را به اشغال خود درآورده و تمام بیست كارمند ایرانی شاغل در سفارت را به گروگان گرفتند. این عده كه خود را عرب ایرانی معرفی كردند، خواهان آزادی زندانیانی شدند كه از چندی قبل در رابطه با حوادث انفجار در جنوب كشور در بازداشت به سر می بردند. آنان همچنین عنوان كردند كه به محض اینكه ایران گروگان های آمریكایی را از بند رها سازند، دیپلمات های گروگان گرفته شده را آزاد خواهند كرد. این تروریست ها همچنین درخواست كردند تا یك هواپیمای اختصاصی در اختیار گروه قرار داده شود تا همراه گروگان ها از انگلیس خارج شوند. دولت ایران با هیچ یك از درخواست های مهاجمین موافقت نكرد تا اینكه تروریست ها پس از ناامیدی از دستیابی به خواسته هایشان، سفارت ایران را در لندن منفجر كردند و ۲ نفر را به شهادت رساندند. این اشغال و گروگان گیری، بازتاب وسیعی در جهان پیدا كرد. گفته می شد این توطئه در حقیقت به دنبال تبانی پنهانی آمریكا و انگلیس علیه انقلاب اسلامی ایران، صورت گرفته است، هرچند اقدامات خرابكارانه مزدوران رژیم بعث عراق نیز در این میان قابل توجه است.

Share