ورود امام حسین(ع) به مكه ی منوره(60 ق)

3 شعبان
ورود خاندان پیامبربه مکه(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

چون معاویه در نیمه ی رجب سال شصت هجری از دنیا رفت، برخلاف مفاد قرارداد صلح با امام حسن(ع)، یزید را به جای خویش نصب كرد و اُمرای یزید در سرزمین های اسلامی از مردم برای او بیعت می گرفتند. یزید به والی خود در مدینه دستور داد تا از بزرگان این شهر به ویژه امام حسین(ع) بیعت بگیرد و گرنه آنان را به قتل برساند. امام حسین(ع) پس از آگاهی از موضوع، به اتفاق افراد خانواده، برادران و برادرزادگان خود از مدینه خارج شد و به سوی مكه حركت كرد. آن حضرت در اواخر ماه رجب سال شصت از مدینه بیرون آمد و در سوم شعبان وارد مكه گردید. این اقامت تا ماه ذیحجه ادامه یافت و امام در آن تاریخ، راهی عراق گردید.

 

Share