ورود ارتش سرخ شوروی به "برلین" پایتخت آلمان در پایان جنگ جهانی دوم (1945م)

1 می
ارتش سرخ شوروی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

با تهاجم همه جانبه نیروهای متفقین علیه قوای آلمان نازی درجریان جنگ جهانی دوم، شكست های پی درپی نصیب آلمان می شد و آلمان نازی روز به روز به اضمحلال بیشتری نزدیك تر می گردید. امریكا و انگلیس در اواخر آوریل 1945م با اعزام هزار بمب افكن بر فراز برلین و بمباران شدید آن، تخریب و آتش سوزی های عظیمی در پایتخت آلمان به راه انداختند و سقوط شهر را آسان تر كردند. در این زمان نیروهای ارتش سرخ شوروی هم به اندازه ای به برلین نزدیك شدند كه صدای غرش توپ های آنها در خیابان های پایتخت شنیده می شد. در نهایت، شهر تحت محاصره گرفته شد و نیروهای متفق پس از دور زدن برلین، شروع به پیشروی كردند. در این میان، قدرت مقاومت ارتش آلمان به كلی درهم شكسته شد و سربازان آلمانی نه فقط به علت از دست دادن روحیه و احساس شكست، بلكه به دلیل نرسیدن مهمّات و مواد غذایى، به صورت گروهی تسلیم می شدند. وحدت فرماندهی از میان رفته و هیتلر، كنترل خود را بر باقی مانده ارتش آلمان از دست داده بود. حلقه محاصره برلین ساعت به ساعت تنگ تر می شد و تردیدی باقی نماند كه مقاومت آخرین سربازانِ آلمانی نیز تا مدت زمان كوتاهی، به پایان خواهد رسید. از نخستین ساعات بامداد روز سی ام آوریل، حمله نهایى ارتش سرخ برای درهم شكستن آخرین مقاومت نیروهای هیتلر در برلین آغاز شد و بیش از 24 ساعت به طول نیانجامید كه پایتخت آلمان به كلی سقوط كرد. با سقوط برلین در اول مه 1945م، هیتلر، دیكتاتور نژادپرست آلمان نیز به همراه همسرش خودكشی كرد و آتش جنگ جهانی دوم در اروپا خاموش شد.

Share