ترور "ران سینگها پراماداسا" رئیس جمهور پیشین سری لانكا (1993م)

1 می
ترور ران سینگها پراماداسا(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

ران سینگها پراماداسا رئیس جمهور پیشین سری لانكا در 23 ژوئن 1924م در این كشور به دنیا آمد. وی پس از طی تحصیلات خویش، به عنوان داستان نویس وارد حرفه روزنامه نگاری شد. پراماداسا پس از چندی به حزب كارگران سری لانكا ملحق گردید و سپس به عضویت حزب متحد ملی درآمد. او در سال های بعد وارد فعالیت های سیاسی شد و در سال 1965م به پارلمان سری لانكا راه یافت. پراماداسا پس از پیروزی بزرگ حزبش در انتخابات سال 1977م و تغییر قانون اساسی كشور در سال 1978م به عنوان نخست وزیر سری لانكا انتخاب شد. وی در دسامبر 1988م در انتخابات ریاست جمهوری نیز به پیروزی رسید و عهده دار این مقام گردید. پراماداسا در سری لانكا به عنوان یك عنصر ضد صهیونیستی شناخته می شد و در نامساعدترین شرایط سیاسی این كشور و علی رغم تمایل بسیاری از احزاب، روابط سیاسی كشورش را با رژیم صهیونیستی، هم زمان با روز جهانی قدس در سال 1990م قطع كرد. این مسئله خشم صهیونیسم جهانی را برانگیخت و نقشه از میان برداشتن پراماداسا را طرح ریزی كردند. ران سینگها پراماداسا سرانجام در اول مه 1993م، هنگامی كه در مراسم روز جهانی كارگر شركت كرده بود، توسط عوامل رژیم صهیونیستی در 69 سالگی ترور شد و به قتل رسید.

Share