روز جهانی کارگر

۱ می
روز جهانی کارگر(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

اول می، روز  جهانی کـارگـر است . مناسبت اول می به عنوان روز کارگر به این لحاظ بوده است که در چهارم ماه می سال۱۸۸۶، پلیس آمریکا به روی کارگران اعتصابی آتش گشود که شماری کشته، عده ای مجروح و بعدا ۴نفر نیز اعدام شدند. آنان خواستار تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات کار از ۱۰ به ۸ساعت بودند. قرار بود که اول ماه می کاهش ساعات کار، به اجرا درآید که چنین نشد و در نتیجه، کارگران در گوشه و کنار این کشور دست به تظاهرات زدند و در یکهزار و ۲۰۰کارخانه و کارگاه ، اعتصاب صورت گرفت. شمار کارگران معترض در شهر شیکاگو بیش از سایر شهرها بود. با رسیدن اخبار مربوط به کشتار و اعدام به سایر کشورها، در گوشه و کنار جهان مراسم یادبود برگزار و هر سال هم تکرار شد که به تدریج اول ماه می، روز جهانی کارگر عنوان گرفت. این مراسم در آمریکا و کانادا برگزار نمی شود .

 

Share