تولد "رابرت پیری" دریانورد امریكایی و كاشف قطب شمال (1856م) (ر.ك: 18 فوریه)

3 می
رابرت پیری robert peary(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

رابرت اروین پیری دریانورد و کاشف معروف امریکایى در سوم ماه مه ۱۸۵۶م در ایالت پنسیلوانیای امریکا به دنیا آمد. وی پس از پایان تحصیلات خود، با عنوان مهندسی، در نیروی دریایى ایالات متحده امریکا به کار اشتغال ورزید. پیری چندی بعد شیفته ی کشف مناطق جغرافیایى گشت. او در سال ۱۸۸۶م نخستین سفر خود را به جزیره ی گرینلند در نزدیکی قطب شمال آغاز کرد و به جاهایى رفت که تا پیش از آن، کسی بدان جا گام ننهاده بود. رابرت پیری هم چنین در سال ۱۸۹۱م به سوی مناطق قطب شمال رو نهاد ولی موفق به ورود به قطب نشد. او تحقیقات فراوانی درباره ی گرینلند کرد و طی دوازده سال سفر، راه و رسم زندگی اسکیمو ها را فراگرفت. پیری از سال  ها قبل درصدد بود تا بتواند قطب شمال را فتح کند و گامی برای شناخت این سرزمین بردارد. پس از چند تلاش ناموفق، سرانجام در تاریخ ششم آوریل ۱۹۰۹م به یکی از آمال دیرینه ی بشر که رسیدن به قطب شمال بود جامه ی عمل پوشیده شد و رابرت پیری به اتفاق پنج نفر از همراهان خود پس از تحمل رنج و مشقت زیاد به آن منطقه رسیدند. پیری در یکی از سفر ها، همسر خود را همراه برده بود و او توانست ماجرای این سفر را به نام «گزارش قطب» در کتابی منتشر کند. پیری در جریان سفر به قطب دچار سرمازدگی شد و پس از مداوای فوری، ده انگشت پا هایش را از دست داد؛ چرا که سرما آن ها را از بین برده بود. رابرت پیری هم چنین در سال ۱۹۱۱م در مسابقه ی به سوی قطب جنوب، حریف خود رابرت اسکات را شکست داد و زود تر از وی به قطب جنوب دست یافت. وی در   همان سال به واسطه ی تلاش  هایش به درجه ی دریاداری نیروی دریایی امریکا ارتقا یافت. رابرت پیری سرانجام در تاریخ هجدهم نوامبر سال ۱۹۲۰ آ

Share