تولد "ابن رومیه" محدّث و گیاه شناس مسلمان(۵۶۱ ق)

۸ شعبان
احمد بن محمد اشبیلی معروف به"ابن رومیه"(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

ابوالعباس احمدبن محمد اِشبیلی معروف به ابن رومیه محدث، گیاه شناس و داروشناس مسلمان در شهر اشبیلیه، پایتخت مسلمانان در اندلس به دنیا آمد. پس از تحصیلات مقدماتی، از دانشمندان و محدثان بزرگ عصر خود، حدیث فراگرفت و همزمان با تحصیل علوم دینی، به پژوهش در علم گیاه شناسی نیز همّت گماشت. ابن رومیه علاوه بر مطالعه و شناخت ویژگی های گیاهان و انجام سفرهای تحقیقاتی در این زمینه، كتاب هایی نیز تألیف كرد كه مقاله فی تركیبِ الادویه و تفسیر اسماءِ الادویةِ المفرده از آن جمله اند. وفات ابن رومیه در سال ۶۳۷ ق در ۷۶ سالگی واقع شد.

 

Share