درگذشت "بابی ساندز" مبارز بزرگ ایرلندی (1981م)

5 می
بابی ساندز"bobby sands"(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

 

بابی ساندز مبارز ایرلندی و عضو ارتش جمهوری خواه ایرلند در سال 1954م در بلفاسْتْ، مركز جمهوری ایرلند شمالی به دنیا آمد. او كه كاتولیك مذهب بود، در سال 1972 م پس از كشته شدن 13 كاتولیك در تظاهرات به دست سربازان انگلیسی، به ارتش جمهوری خواه ایرلند پیوست و سال بعد به جرم حمل اسلحه به 5 سال زندان محكوم شد. وی 6 ماه پس از آزادی در سال 1977م بار دیگر به همین جرم بازداشت و به 14 سال زندان محكوم گردید. ساندز این بار به محض ورود به زندان، در اعتراض به رفتار دولت، از پوشیدن لباس زندان خودداری كرد و خواستار این شد كه وی را به عنوان یك زندانی سیاسی بشناسند نه زندانی جنایى. وی طی سال های 1978 و 1979 م اشعار و مقالات خود را به سختی به بیرون زندان می فرستاد. ساندز در ادامه اعتراض به دولت انگلیس و اعتصاب غذای طولانی خود را شروع كرد و طی 66 روز اعتصاب، خواستار خروج ارتش انگلیس از ایرلند شمالی بود. تلاش دولت انگلیس برای شكستن اعتصاب بابی ساندز ناكام ماند و بابی ساندز سرانجام بر اثر این اعتصاب در 5 مه 1981م در 27 سالگی درگذشت. مرگ وی و همرزمان او بر اثر اعتصاب غذا، موجی از خشونت سیاسی را در ایرلند شمالی به وجود آورد. و بحران را در ایرلند شمالی افزایش داد. سرانجام با وساطت برخی محافل، اعتصاب غذای سایر زندانیان ایرلندی پایان یافت. با این حال، بابی ساندز به عنوان قهرمان مقاومت مردم ایرلند علیه اشغال گران انگلیسی شناخته شد. در جمهوری اسلامی ایران، به پاس مبارزات او و ابراز تنفر نسبت به سیاست های استعماری انگلیس، خیابانی به نام بابی ساندز در تهران نام گذاری شده است.

 

Share