آزادی پادگان حمید از اشغال نیروهای عراقی در عملیات بیت المقدس (1361 ش)

18 اردیبهشت
آزادی پادگان حمید(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

در حالی كه مرحله دوم از عملیات بزرگ بیت المقدس در تاریخ 16 اردیبهشت 61، با رمز یا علی بن ابی اطالب آغاز شده بود، رزمندگان اسلام با هجومی گسترده، خود را به مواضع دشمن رسانده و موفق شدند كلیه خطوط را در دست بگیرند. در این حال نیروهای از جان گذشته اسلام، با در هم كوبیدن قوای عراقی، لحظه به لحظه به تصرفات خود افزودند و دژهای به ظاهر تسخیرناپذیر دشمن را یكی پس از دیگری به تصرف خود درآوردند. در این میان، پادگان حمید كه در مرحله اول عملیات، در یك قدمی آزادی قرار گرفته بود، پس از ماه ها اشغال، با فرار بعثیان به طور كامل به تصرف رزمندگان اسلام درآمد و پیروزی دیگری نصیب ایران نمود.

 

Share