شهادت حضرت فاطمه زهرا ( علیها السلام ) به روایت سلیم بن قیس هلالی

موضوع: 
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به روایت سلیم بن قیس

مشخصات کتاب:

سرشناسه : پوسایی، محمد باقر

عنوان و نام پدیدآور : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به روایت سلیم بن قیس/ محمد باقر پوسایی.
مشخصات نشر : اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1393.

مشخصات ظاهری : 30 ص.: مصور، نمونه.
یادداشت : عنوان روی جلد: شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به روایت سلیم بن قیس از دیدگاه کتب اهل سنت.
عنوان روی جلد : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به روایت سلیم بن قیس.
موضوع : فاطمه زهرا (س)، 8؟ قبل از هجرت - 11ق. -- شهادت
موضوع : فاطمه زهرا (س)، 8؟ قبل از هجرت - 11ق. -- شهادت -- دفاعیه ها و ردیه ها
موضوع : فاطمه زهرا (س)، 8؟ قبل از هجرت - 11ق. -- شهادت -- ماخذ
رده بندی کنگره : BP27/2/م45الف5 1385
رده بندی دیویی : 297/973 

عناوین اصلی کتاب شامل:
پیشگفتار؛ شخصیت سلیم بن قیس راوی اول؛ شخصیت ابان ابی عیاش راوی دوم؛ دلائل توثیق عام ابان بن ابی عیاش؛ دلائل توثیق خاص ابان بن ابی عیاش؛ شهادت حضرت زهرا به روایت سلیم بن قیس؛ بررسی راویان حدیث چهارم؛ بررسی راویان حدیث چهل و هشتم

Share