ویران شدن شهر "سن پیر" فرانسه بر اثر آتشفشان (1902م)

8 می
آتشفشان,په له,مون پلیه,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

در اثر آتشفشان كوه مون پلیه در جنوب فرانسه درروز هشتم مه 1902م، شهر سن پیر كه در دامنه این كوه قرار داشت از بین رفت. در این فاجعه كه تنها سه دقیقه طول كشید، سی هزار نفر جان خود را از دست دادند. آتشفشان مون پلیه، سال‏ها خاموش بود و انفجار آن نیز ناگهانی بود. این آتشفشان از سال 1902م به بعد همچنان غیر فعال و خاموش است.

 

Share