تخلیه كامل ایران از نیروهای شوروی سابق پس از پایان جنگ جهانی دوم (۱۳۲۵ ش)

۱۹ اردیبهشت
 تخليه ايران از قوای اشغالگر روس

پس از پایان جنگ جهانی دوم، ایران به شورای امنیت شكایت كرد كه روسیه بر خلاف پیمان سه جانبه، ایران را تخلیه نكرده است و در امور داخلی كشور دخالت می نماید. شوروی انتظار این شكایت را نداشت و درخواست تاخیر در رسیدگی را نمود. اما نمایندگان ایران، انگلستان و آمریكا با تعویق جلسه شورای امنیت درباره تصمیم در این موضوع مخالف بودند. شوروی نمی خواست موضوع ایران جنجالی بین المللی علیه آن كشور باشد، بنابراین سفیر شوروی در ایران كوشش زیادی برای توافق با مقامات ایرانی انجام داد. در نهایت موافقت نامه ای در مورد تخلیه ایران، نفت شمال و آذربایجان به امضاء طرفین رسید، تا این كه سرانجام در روز نوزدهم اردیبهشت سال ۱۳۲۵ ش، تخلیه كامل ایران انجام گرفت.

 

 

Share