تولد "میرزا مرتضی خان فرهنگ" شاعر و نویسنده ی ایرانی(1301 ق)

14 شعبان
میرزا مرتضی خان فرهنگ(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

میرزا مرتضی خان متخلص به فرهنگ با تلاش و پشتكار بسیار به تحصیل دانش های متداول زمان خود پرداخت. میرزا مرتضی فرهنگ با آغاز نهضت مشروطیت به صف مبارزانِ مشروطه خواه پیوست و هم زمان با فعالیت های سیاسی بر ضد استبداد قاجاریه، به كار روزنامه نگاری نیز اشتغال ورزید. او روزنامه هایى را با نام های فرهنگ، خاورستان و پایتخت منتشر كرد. میرزا مرتضی خان فرهنگ مدتی را در شهرهای استامبول، وین و پاریس گذرانید و در این مدت، ضمن تكمیل تحصیلات علمی خود، به نشر علوم و معارف اسلامی نیز همت گماشت. فرهنگ در سرودن شعر، دارای طبعی روان و در نویسندگی نیز چیره دست بود. اشعار او بیشتر در روزنامه های ایران، فرانسه و تركیه به چاپ رسیده است.

 

Share