تأسیس آكادمی هنرهای علوم سینمایی اسكار (۱۹۲۷م)

۱۱ می
تأسیس آكادمی هنرهای علوم سینمایی اسكار(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

آكادمی هنرها و علوم سینمایى اسكار، مؤسسه ای غیرانتفاعی است كه توسعه و پیشبرد هنر و علوم مربوط به این حرفه را از طریق مبادله افكار و هم چنین توسط اهدای جایزه ها برای دست آوردهای ارزش مند در رسته های گوناگون تشویق می كند. این آكادمی كه به اسكار نیز معروف است، همه ساله از بین هنرمندان عرصه فیلم سازی، برترین افراد را انتخاب می كند. نحوه انتخاب در آكادمی به این نحو است كه هر یك از اعضای آكادمی كه بیش از چهارهزار نفر می باشند، مجاز است كه پنج نامزد برای بهترین فیلم سال و پنج نامزد در رسته خود انتخاب كند. بازیگران، بازیگران را انتخاب می كنند، كارگردانان، كارگردانان را و فیلم برداران، فیلم برداران را و... . نامزدهای هر رسته ملزم به این نیستند كه عضو آكادمی باشند. بخش تلویزیونی اسكار نیز از سال ۱۹۵۳م آغاز به كار كرد و برگزیدگان این عرصه را نیز معرفی می كند. نماد اسكار، تندیسی است با نگاهی جدی كه شمشیری به دست دارد و روی یك حلقه فیلم ایستاده است. هرچند این تندیس قیمت مادی چندانی ندارد، ولی برای برندگان آن، شهرت و اعتباری جهانی به ارمغان می آورد. امروز اسكار، یكی از معتبرترین جوایز سینمایی جهان محسوب می شود.

 

Share