تولد "سالوادور دالی" نقاش معروف و معاصر اسپانیایی (۱۹۰۴م)

۱۱ می
سالوادور دالی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

سالوادور دالی، نقاش و هنرمند اسپانیایى در یازدهم مه ۱۹۰۴م در بارسلون اسپانیا به دنیا آمد. وی از دوران نوجوانی به دنیای نقاشی وارد شد و آموزش های اولیه را در مدرسه هنرهای زیبای مادرید پشت سر گذاشت. وی در آغاز به شیوه كوبیسم نقاشی می كرد ولی در سال ۱۹۲۹م به مكتب سورآلیسم پیوست كه بر اساس آن، تخیلات نقاش، آزاد و بی قید و بدون دخالت عقل ارائه می شوند. هم چنین در مكتب سورآلیسم كه به معنی سبك نگارش و نقاشی فوق واقعیت یا تخیلی است، مرز واقعیت های عینی شكسته می شود. تفاوت سبك نقاشی سورآلیستی با كوبیسم این است كه در مكتب كوبیسم، تخیلات نقاش به صورت اشكال هندسی یا مكعبی به روی تابلو می آید، در حالی كه در مكتب سورآلیسم، تخیلات نقاش در قالبی كه به واقعیت نزدیك تر است به تصویر كشیده می شود. در این حال بود كه نقاشی های وی مورد توجه واستقبال مردم قرار گرفت و موفقیت زیادی كسب كرد. دالی در این سال ها، زیباترین و برجسته ترین كارهای خود را به مدد همسرش انجام داد. نقاشی های او، از كمال فنی برخوردار است و نمودار اندیشه های رویا مانند و نامعقول اوست. در كارهای دالی، نقش هایى كه بیشتر به عكاسی شبیه است فراوان دیده می شود. به این معنی كه دست به تركیب تك تك اشیاء نمی زند اما آن ها را طوری در كنار هم می گذارد و یا زمینه های عجیب تركیب می كند كه مجموعه ای غریب و غیرواقعی و ذهنی از آن ها پدید می آید. سالوادور دالی كه علاوه بر نقاشی، آثار متعددی هم درباره مكاتب نقاشی دارد، برای تشریح مكتب سورآلیسم در نقاشی، از اصطلاحات روان شناسی و روان كاوی استفاده می كرد و بر این اعتقاد بود كه نقاش سورآلیست آنچه را كه در ضمیر ناخودآگاه انسان وجود دارد به تصویر می كشد. به بیان دیگر، تابلوهای سورآلیستی كم و بیش شبیه اشكال و تصاویر غیرعقلانی و نامنظمی است كه انسان در خواب می بیند. از دالی آثار فراوانی برجای مانده كه ثبات حافظه، دالی و گالا و مرد نامرئی، شهرتی بسزا دارند. سالوادور دالی سرانجام در ژانویه ۱۹۸۹م در نهایت شهرت در ۸۵ سالگی درگذشت.

 

Share