امضای پیمان "ورشو" میان كشورهای كمونیستی اروپا (1955م)

14 می
امضای پیمان "ورشو" میان کشورهای کمونیستی اروپا(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

پس از امضای پیمان آتلانتیك شمالی، ناتو، در سال 1949م توسط كشورهای اروپای غربی طرفدار امریكا جهت مقابله با گسترش و نفوذ كمونیسم، در 14 مه 1955م پیمان ورشو میان هشت كشور اروپای شرقی در ورشو پایتخت كشور لهستان منعقد شد. كشورهای لهستان، آلبانی، بلغارستان، مجارستان، چكسلواكی، آلمان شرقی، رومانی و اتحاد جماهیر شوروی از اعضای این پیمان بودند كه به منظور مقابله با بلوك غرب با هم متحد شدند. این كشورها متعهد شدند كه در مناسبات خود از تهدید و اعمال زور خودداری كنند و در صورتی كه عضوی از اعضای پیمان ورشو در اروپای شرقی، مورد حمله قرار گیرد، سایر كشورهای عضو به دفاع از آن كشور اقدام كنند. لیكن نیروهای این پیمان در نخستین دوره حیات آن، دوبار برای سركوبی نهضت های استقلال طلبانه دو كشور عضو یعنی مجارستان در سال 1956 و چكسلواكی در سال 1968م وارد عمل شدند و این كشورها را اشغال كردند. پیمان ورشو در ابتدا به مدتِ 20 سال منعقد شد و در سال 1975م نیز این مدت 20 ساله بار دیگر تمدید گردید. اما پیمان ورشو سرانجام پس از 36 سال فعالیت و به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، طی گردهمایی اعضای آن در بوداپست پایتخت مجارستان، در 25 فوریه 1991م منحل شد.

 

کلمات کلیدی: 
Share