اشغال هلند توسط نیروهای آلمان نازی در جریان جنگ جهانی دوم (1940م)

15 می
اشغال هلند توسط نیروهای آلمان نازی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

نیروهای آلمان نازی از روز دهم مه 1940م حمله به كشورهای بلژیك، هلند و لوكزامبورگ در غرب آلمان را آغاز كردند و پس از یك حمله شدید پنج روزه این كشورها را اشغال نمودند. پس از تصرف هلند توسط آلمان، ملكه هلند و دولت این كشور به انگلیس رفتند و تا آزادی هلند در سال 1945، دولت هلند آزاد را تشكیل دادند.

Share