ساخت اولین كشتی بخار در فرانسه (۱۷۷۶م)

۱۵ می
حركت اولین كشتی مسافربری با نیروی بخار در انگلستان(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

هفتاد سال بعد از این كه نیروی بخار توسط دنیس پاپن، مهندس فرانسوی كشف شد، كشتی بخار به وسیله یك فرانسوی دیگر به نام ماركی دوژوفرا ساخته شد. ماركی دوژوفرا با استفاده از اختراع پاپن و نیز ماشین بخاری ژوزف كونیو، موفق شد در نیمه ماه مه ۱۷۷۶م اولین كشتی بخار را طراحی نموده و آن را در رودخانه دانوب آزمایش كند. استفاده از نیروی بخار در كشتی، تحول بزرگی در صنعت دریانوردی به وجود آورد و در سال های بعد، استفاده های فراوانی از آن شد.

Share