درگذشت دكتر "مهدی درخشان" استاد ادبیات فارسی (1372ش)

26 اردیبهشت
درگذشت دکتر" مهدی درخشان" استاد ادبیات فارسی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

دكتر مهدی درخشان، محقق، نویسنده و استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران در سال 1297 ش متولد شد و تحصیلات خود را در رشته ادبیات فارسی به اتمام رساند. وی سپس در دانشكده ادبیات دانشگاه تهران و همچنین مدتی در دانشگاه آنكارا به تحقیق و تدریس مشغول بود. استاد درخشان تا پایان عمر به تحقیق و مطالعه در زمینه زبان و ادبیات فارسی و معارف اسلامی پرداخت و آثار ارزنده ای از خود به یادگار گذاشت كه تصحیح دیوان اشعار كسایی مروزی، تفسیر جزء سی ام قرآن مجید، جواهر قرآن، تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی و سبك نثر فارسی از قرن چهار تا چهارده از آن جمله اند. این نویسنده و شاعر معاصر سرانجام در بیست و ششم اردیبهشت 1372 در 75 سالگی بدرود حیات گفت و رخ در نقاب خاك كشید.

Share