درگذشت "سرفردریك هاپكینْزْ" دانشمند انگلیسی كاشف ویتامین (1947م)

16 می
درگذشت "فردریك هاپكینْزْ"Frederick Hopkins(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

فردریك هاپْكینْزْ، یكی از محققین بزرگ پزشكی، در 20 ژوئن1861م در لندن به دنیا آمد. وی پس از پایان تحصیلات خود، در رشته زیست شناسی به تحقیقات علمی دامنه داری مشغول شد كه تا پایان عمرش ادامه داشت. وی هم چنین به مدت سی سال، استاد زیست شناسی دانشگاه كمبریج انگلستان بود و به تدریس مشغول بود. هاپكینز در ادامه تحقیقات خود، موفق به كشف تریپتوفان، ماده ای از دسته آمینو اسیدها گردید و پس از چندی، دو نمونه پروتئین كشف كرد كه یكی از آن ها به ادامه زندگی كمك می كند. وی هم چنین طی این تحقیقات به كشف ویتامین توفیق یافت و به واسطه این كشف، به دریافت جایزه نوبل سال 1929م نائل آمد. فردریك هاپكینز سرانجام در 16 می 1947م در 86 سالگی درگذشت. لازم به ذكر است كه ویتامین نوعی مواد آلی است كه باید به مقدار كم در غذای انسان و جانوران موجود باشد تا رشد و نمو به صورت طبیعی صورت گیرد. كلمه ویتامین كه از ویتا به معنی زنده و آمین كه نوعی ماده شیمیایى است، مشتق شده، به طور كلی شامل مواد حیات بخشی هستند كه برای رشد و ادامه زندگی لازم بوده و فقدان آن ها، سبب بیماری ها و عوارض گوناگون می شود. هم چنین ویتامین ها در تبدیل غذا به انرژی و انتقال انرژی به نقاط مختلف بدن، در تنظیم سوخت و ساز بدن نیز اهمیت دارند.

Share