درگذشت "ژان باتیست فوریه" ریاضی دان معروف فرانسوی (1830م)

16 می
ژان باپتیست بارون ژوزف فوریه(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

ژان باتیست ژوزف بارون دو فوریه، ریاضی دان فرانسوی در 21 مارس 1768م در این كشور به دنیا آمد. وی از ابتدا به تحصیل ریاضیات دلبستگی یافت و پس از تحصیل در مدرسه نظام به تدریس پرداخت. استعداد فوریه در ریاضیات، همپایه شور و حرارتی بود كه برای جمهوری داشت و بدین سبب در آستانه انقلاب كبیر فرانسه، مورد توجه عموم قرار گرفت. وی در سال 1798م به همراه ناپلئون بُناپارت راهی مصر شد و در دوران اشغال مصر توسط نیروهای فرانسه، در این ناحیه فرمان روایى یافت. اما با سقوط ناپلئون، حكومت فوریه نیز رو به افول رفت و از آن پس، بیشتر به كارهای علمی و تحقیقی در ریاضی پرداخت. او تحقیقات علمی خود را در موضوع انتشار حرارت متمركز كرد و كوشید تا قوانین حاكم بر انتشار حرارت را از یك سر تیغه فلزی تا سر دیگر آن به دست آورَد. فوریه پس از تلاش خستگی ناپذیر خود، موفق به حل این مسئله گردید و توانست آنچه را كه امروزه، "سلسله فوریه" نامیده می شود، ابداع نماید. این سلسله در فیزیك و ریاضی نقش اساسی برعهده دارد و از مسائل بسیار جالب و مهم ریاضی به شمار می رود. بر این اساس، هر نوسان متناوب كه عیناً تكرار شود، می تواند به صورت یك سلسله از حركات موجی ساده منظم تنظیم گردد به طوری كه مجموع آنها عبارت از همان تغییر متناوب در هم پیچیده باشد. فوریه نتیجه تحقیقات خود را در كتابی به نام نظریه تحلیل حرارت تالیف كرد كه مورد استفاده دانشمندان پس از او قرار گرفت. وی هم چنین درباره پدیده های ارتعاشی شامل صوت و نور، تحقیقاتی ارزنده انجام داد و بیش از پیش اهمیت یافت. ژان باتیست فوریه سرانجام در شانزدهم مه 1830م در شصت و دو سالگی درگذشت.

 

Share