دستگیری گسترده اعضای خانواده آیت الله حکیم توسط رژیم بعث عراق(۱۳۶۲ هجری شمسی)

۲۹ اردیبهشت
آیت الله سیدمحسن حکیم,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

در راستای سرکوب هرگونه مقاومت علیه نظام دیکتاتوری بغداد، رژیم بعث عراق، ۹۰ تن از اعضای خاندان آیت الله سیدمحسن حکیم را دستگیر و چند روز بعد ۶ تن از آنها را اعدام کرد. مدتی پس از آن نیز، ۱۰ تن دیگر از اعضای این خانواده، اعدام شدند. آیت الله العظمی حکیم از مراجع بزرگ تقلید در عراق بود که در سال ۱۳۴۸ ه.ش وفات یافت. فرزندان و بسیاری دیگر از اعضای خانواده وی اهل علم و دانش هستند. به همین دلیل، رژیم عراق که از نفوذ خاندان حکیم در میان مردم این کشور بیمناک بود، در راه مبارزه با دین، روحانیت و حوزه های علمی دینی، تعداد زیادی از اعضای این خانواده را از بین برد یا زندانی کرد.

Share