اختراع دستگاه رادار توسط "رابرت داتسون وات" مبتكر انگلیسی (۱۹۳۶م)

۱۹ می
اختراع دستگاه رادار توسط "رابرت داتسون وات"(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

در ۱۹ مه ۱۹۳۶م دستگاه رادار توسط رابرت داتسون وات مخترع انگلیسی ساخته شد. این دستگاه كه وسیله ای مهم برای كشف و شناسایی در عملیات مختلف نظامی و غیر نظامی است، برای اولین بار در یكی از فرودگاه های انگلیس نصب شد. رادار در جنگ جهانی دوم، وسیله هشداردهنده مهمی محسوب می شد. در حال حاضر از رادار در زمینه های گوناگون استفاده می شود.

 

Share