رشد در دعا

خداوند در قرآن کریم می فرماید: «وَاذا سَئَلَكَ عِبادى عَنّى فَانّى قَريبٌ اجيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اذا دَعانِ فَلْيَسْتَجيبُوا لى وَلْيُؤْمِنُوا بى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ»؛[بقره؛ 186]
هنگامى كه بندگانم درباره من از تو مى پرسند، (بگو) البته كه من به آنها نزديكم. كسى كه مرا بخواند، اجابت میكنم، پس بايد دعوت مرابپذيرند و به من ايمان آورند تا به حق و سعادت راه يابند.
با دعا می توان پلّه های معنویّت را تا قرب الهی طی کرد.

 

Share