خشم خدا

سیل

جَنِّبْنی فیهِ مَنْ سَخَطِکَ و نَقْماتِکَ.
بر کنارم دار در آن از خشم و انتقامت

 

منبع: قسمتی از دعای روز دوم ماه مبارک رمضان

Share