خشم خدا

شرح دعای روز یازدهم ماه رمضان از جواد محدثی

شرح دعای روز یازدهم ماه رمضان از جواد محدثی

شرح دعای روز ششم ماه مبارک رمضان از جواد محدثی

شرح دعای روز ششم ماه رمضان از جواد محدثی

شرح دعای روز دوم ماه رمضان از جواد محدثی

شرح دعای روز دوم ماه رمضان از جواد محدثی

دعای روز دوم ماه مبارک رمضان, دعای روز دوم ماه رمضان, ماه رمضان

شرح دعای روز دوم ماه رمضان از آیت الله مکارم شیرازی

ترس از عذاب خدا

پیام دعای روز ششم ماه مبارک رمضان: ترس از عذاب خدا
----------------------------------------------

سیل

جَنِّبْنی فیهِ مَنْ سَخَطِکَ و نَقْماتِکَ.
بر کنارم دار در آن از خشم و انتقامت

 

قرائت قرآن

پیام دعای روز دوم ماه مبارک رمضان : قرائت قرآن
----------------------------------------