درگذشت "سید ابومحمد اطرواش" معروف به "ناصر كبیر" (۳۰۴ق)

۲۳ شعبان
درگذشت سیدابومحمد اطرواش, ناصر کبیر,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

حسن بن علی بن حسن از نوادگان امام سجاد(ع)، مَكَنّی به ابومحمد، ملقب به ناصرالحق، ناصرالدین و ناصر كبیر و موصوف به اطرواش ازفضلا و زُهّاد زمان خود بوده است. وی جد مادری سید مرتضی و سیدرضی است. گویندكه مدتی بر طبرستان حكومت داشت ولی در پایان عمر، از آن كناره گیری كرد و به تدریس و تالیف و عبادت پرداخت. اصول الدین، اَمالی، تَفسیر القُرآن، ایمان و النُّذور از جمله كتب اوست. روز وفات ایشان را، ۲۵ شعبان نیز گفته اند. ناصر كبیر در طبرستان مدفون است.

 

Share