الحاق رسمی شبه جزیره كره به ژاپن (۱۹۱۰م)

۲۰ می
 شبه جزیره كره, ژاپن, گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

در پی پیروزی ژاپن در جنگ با چین و روسیه، این كشور، شبه جزیره كره را در سال ۱۹۰۷م، عملاً اشغال كرد و در ۲۰ مه ۱۹۱۰م، آن را به طور رسمی به خاك خود ضمیمه نمود و نام آن را به "چوزن" تغییر داد. اما مردم كره با استعمار ژاپن به مبارزه برخاستند. در زمان جنگ جهانی دوم، استقلال طلبان كره ای به امید استقلال كشورشان در كنار متفقین با ارتش ژاپن جنگیدند. اما پس از پایان جنگ، كشور كره به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شد. كره شمالی با حكومت كمونیستی تحت حمایت شوروی قرار داشت و كره جنوبی نیز از حمایت نظامی و مالی غرب، به ویژه امریكا برخوردار بود. این تقسیم بندی در سال ۱۹۴۸ رسمیت یافت.

 

Share