مرگ "آلن رنه لوساژ" نویسنده و افسانه سرای فرانسوی (۱۷۴۷م)

۲۰ می
آلن رنه لوساژ, نویسنده و افسانه سرای فرانسوی, گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

آلن رنه لوساژ، ادیب و رمان نویس فرانسوی، در ۱۵ سپتامبر ۱۶۶۸م به دنیا آمد. وی در نوجوانی یتیم شد و زندگی سختی را آغاز كرد. او در عین حال برای ادامه تحصیل به پاریس رفت و پس از اخذ لیسانس حقوق و اشتغال به وكالت، به نویسندگی روی آورد. لوساژ در ابتدا با فروش داستان هایى كه با اقتباس از نمایش نامه های اسپانیایى می نوشت امرار معاش نمود. وی پس از چندی با انتشار كتاب كریسپن رقیب اربابش، به شهرت رسید و انتشار كتاب های بعدی او، به ویژه شاه كار وی به نام ژیل بلاس دو سانتی یان در ۴ جلد، بر شهرت لوساژ افزود. لوساژ در این رمان می كوشد نشان دهد كه بشر در برابر دشواری های زندگی، تنها و بی سلاح است و برای رسیدن به هدف خود كه همان خوشبختی است، باید بر تجربه ها، قضاوت های صحیح و احتیاجات شخصی تكیه نماید. وی در عین حال، در تبیین وضع جامعه، به توصیف فساد و پستی و توطئه های دستگاه اداری می پردازد. لوساژ نویسنده ای واقع گرا و شاعری زبردست بود كه در آثار خود، ضعف ها و نقایص اخلاقی بشر را به صورت برجسته به نمایش می گذارد. او در تمام داستان های خود، اجتماعات را با بی پروایى و در عین حال سادگی خاصی كه نمونه كمال رئالیسم و واقع بینی است توصیف می كند. لوساژ تمام عمر خود را بدون ارتباط با دیگر نویسندگان زمان گذراند و از هوچی بازی و خودنمایی و مشاجرات قلمی دوری می كرد. وی در ادبیات فرانسه، به عنوان چهره ای صاحب مقام، مطرح می باشد. آلن رنه لوساژ سرانجام در ۲۰ مه ۱۷۴۷م در ۷۹ سالگی درگذشت.

 

Share