روز استقلال "تیمور شرقی" از اندونزی (۲۰۰۲م)

۲۰ می
پرچم تیمور شرقی,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

تیمور شرقی كشوری است با ۱۴/۸۷۴ كیلومتر مربع مساحت و در حدود ۸۹۰/۰۰۰ نفر جمعیت كه در بخش شرقی جزیره تیمور و بین كشورهای استرالیا و اندونزی قرار گرفته است. پایتخت آن دیلی و واحد پولش دلار امریكاست. ملیت سكنه تیمور شرقی را اكثراً مائوبره ها تشكیل می دهند و گروه های نژادی چینی، اندونزیایى و پرتغالی در اقلیتند. نژاد مردم تیمور شرقی سیاه بوده و به دو زبان رسمی پرتغالی و تتوم تكلم می كنند. اكثریت جمعیت این كشور مسیحی و عمدتاً پیرو آیین كاتولیك هستند. پیش بینی می شود كه جمعیت تیمور شرقی تا سال ۲۰۲۵م بیش از یك میلیون نفر خواهد بود. تیمور شرقی در سده شانزدهم توسط دو كشور استعمارگر هلند و پرتغال تصرف شد. در سال ۱۸۵۹م پرتغال و هلند جزیره مزبور را بین خود تقسیم كردند. بخش غربی آن به هلند و قسمت شرقی آن كه امروزه تیمور شرقی نام دارد در تصرف پرتغال باقی ماند. شورش ها و نهضت های استقلال طلبانه تیمور شرقی در دهه ۱۹۷۰ شكل گرفت. در سال ۱۹۷۴ جبهه انقلابی برای استقلال این كشور بنیان گذاری شد و در ۲۸ نوامبر ۱۹۷۵م استقلال تیمور شرقی را در قالب جمهوری دموكراتیك تیمور شرقی اعلام داشت. از سال ها قبل، اندونزی در فكر الحاق تیمور شرقی به خاك خود بود. اما با اعلام استقلال آن در سال ۱۹۷۵م به هدف خود نرسید. از این رو به خاك تیمور شرقی حمله كرد و آنجا را تصرف و ضمیمه خاك خود نمود. پس از آن، درگیری بین نیروهای متجاوز اندونزی و استقلال طلبان تیمور شرقی ادامه داشت تا اینكه به دنبال سرنگونی ژنرال سوهارتو در اندونزی در سال ۱۹۹۸م، دولت جدید این كشور مواضع خود را به نفع مردم تیمور شرقی تغییر داد. گفتگوهای مكرر بین استقلال طلبان و حكومت اندونزی و دولت پرتغال به میانجی گری سازمان ملل متحد سرانجام به نتیجه رسید و در همه پرسی سال ۱۹۹۹ تحت نظارت سازمان ملل ۷۸/۵ درصد مردم تیمور شرقی به جدایی از اندونزی و استقلال كشورشان رأی دادند. در نهایت، استقلال این كشور در ۲۰ مه ۲۰۰۲م اعلام شد و رسماً به اجرا درآمد و بدین ترتیب اولین كشور جدید در قرن ۲۱ چشم به جهان گشود.

 

Share