انحلال كمینترن یا كمونیست بین الملل توسط استالینرهبر شوروی(۱۹۴۳میلادی)

۲۲ می
ژوزف استالین,joseph stalin,دیکتاتور شوروی,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

بعد از پیروزی انقلاب روسیه و روی كار آمدن كمونیست ها، ایجاد و برقراری نهضت سوسیالیسم جهانی در دستور كار سران مسكو قرار گرفت. در این زمینه در سال ۱۹۱۹میلادی كُمینْتِرْنْ به معنای كمونیست بین الملل تشكیل شد. شكل گیری این ساختار علاوه بر آنكه از نظریه "صدور انقلاب" نشأت می گرفت، به تحركات و تحریكات دول غربی به ویژه انگلستان و فرانسه باز می گشت. این مسائل باعث گردید تا حزب كمونیست شوروی برای مشاوره و برنامه ریزی جهت مبارزه با مشكلات و نیز ایجاد هماهنگی، به كمینترن روی آورد. دهه ۱۹۲۰میلادی شاهد اوج گیری قدرت كمینترن بود اما در نیمه دهه ۱۹۳۰میلادی و پس از ناكامی در گسترش انقلاب و برقراری نهضت جهانی سوسیالیسم، سیاست مبارزه جویى كنار گذاشته شد. در نیمه ماه مه ۱۹۴۳ میلادی و در اوج جنگ جهانی دوم، مقامات شوروی با اطلاع از بدگمانی متتفقین در مورد توسعه مبانی و اندیشه های كمونیسم، برای دادن اطمینان خاطر به آنها تصمیم به انحلال این سازمان گرفتند. مقامات شوروی در نهایت در ۲۲ ماه مه سال ۱۹۴۳میلادی انحلال كمینترن را اعلام كردند. در واقع سران كرملین با این عمل خود قصد داشتند. به جهانیان وانمود كنند كه از ترویج عقاید اشتراكی در كشورهای دیگر دست كشیده اند و سیاست تنش زدایی در پیش گرفته اند. این مسئله هم چنین از اختلافات داخلی در احزاب كمونیست و نیز عقاید تروتسكی كه به انقلاب جهانی پای بند بود ناشی می گردید.

 

Share