توصیف امام راحل در بیانات مقام معظم رهبری

امام خمینی(ره)

امام خامنه ای: هیچ کس در چشم این دشمنان منفورتر از چهره ى درخشان و آفتاب فروزان امام بزرگوار ما نبود... هر کس در پایبندى به ارزش اصلى که هویّت سیاسى انقلاب را معیّن میکند - لا تَظلِمونَ وَ لا تُظلَمون - پایبندتر باشد همان قدر براى آنها مبغوض است.[1392/06/26.]

۞۞۞۞۞

امام خامنه ای: امام بزرگوار، در مقابل واقعیّتها چشم خود را نبست، امّا کوتاه هم نیامد، راهبرد را فراموش نکرد. ببینید وضعیّت امام را، زندگى امام را، شعارهاى امام را؛ امام بزرگوار همان کسى است که در مورد مسئله رژیم صهیونیستى از هیچ کس تقیّه نکرد.[۱۳۹۲/۰۶/۱۴]

۞۞۞۞۞

امام خامنه ای: من از امام بزرگوار (رضوان الله علیه) سؤال کردم، گفتم در میان دعاهایى که از ائمّه (علیهم السّلام) رسیده است، شما به کدام دعا بیشتر علاقه مندید و دلبسته اید؟ فرمودند به دعاى کمیل و مناجات شعبانیّه.[1392/03/22]

۞۞۞۞۞

امام خامنه ای: اسم امام و یاد امام به تنهائى کافى نیست؛ امام با اصولش، با مبانى اش، با نقشه ى راهش براى ملت ایران یک موجود جاودانه است.[ 1392/03/14]

۞۞۞۞۞

امام خامنه ای: نقشه ى راه ما چیست؟ نقشه ى راه ما همان اصول امام بزرگوار ما است؛ آن اصولى که با تکیه ى بر آن توانست آن ملت عقب افتاده ى سرافکنده را تبدیل کند به این ملت پیشرو و سرافراز.[1392/03/14]

۞۞۞۞۞

امام خامنه ای: توقع امام از مسئولین کشور همیشه این بود که با اقتدار، با مدیریت، با اداره ى عاقلانه و مدبرانه بتوانند این اصول را اجرائى کنند و پیش ببرند.[1392/03/14]

۞۞۞۞۞

امام خامنه ای: سه باور در امام - یعنى باور به خدا، باور به مردم، باور به خود - محور همه ى تصمیم گیرى هاى او، همه ى اقدامهاى او و همه ى سیاستهاى او شد.[1392/03/14]

۞۞۞۞۞

امام خامنه ای: امام قبل از آنکه «ما میتوانیم» را به مردم ایران تلقین کند و تعلیم دهد، «ما میتوانیم» را در وجود خود زنده کرد؛ اعتقاد خود را به توانائى شخصیتى خود، به معناى حقیقى کلمه، به مظهر بروز و ظهور رساند.[1392/03/14]

۞۞۞۞۞

امام خامنه ای: ایمان عمیق مردم که در زیر اندودهاى ساخته و پرداخته ى دنیاطلبان مخفى و پنهان شده بود، امام بزرگوار این ایمان عمیقِ تغییرناپذیر را شکوفا کرد.[1392/03/14]

۞۞۞۞۞

امام خامنه ای: امام بزرگوار، ملت ایران را به معناى حقیقى کلمه میشناخت. امام اعتقاد داشت که این ملت، ملتى است با ایمان عمیق، باهوش و شجاع؛ که اگر پیشوایان لایقى در میان آنها پیدا شوند، این ملت میتواند مثل خورشید در میدانهاى مختلف بدرخشد.[1392/03/14]

۞۞۞۞۞

امام خامنه ای: امام به خداى متعال اعتماد داشت، به وعده ى الهى یقین داشت، براى خدا حرکت کرد و کار کرد و حرف زد و اقدام کرد و میدانست که «ان تنصروا الله ینصرکم» وعده ى الهى است و حتمى و تخلف ناپذیر است.[1392/03/14]

۞۞۞۞۞

عدالت اجتماعى يكى از مهمترين و اصلى ترين خطوط در مكتب سياسى امام بزرگوار ماست . در همه ى برنامه هاى حكومت در قانونگذارى ، در اجرا، در قضا بايد عدالت اجتماعى و پُر كردن شكافهاى طبقاتى ، مورد نظر و هدف باشد.[مقام معظم رهبری]

۞۞۞۞۞

مسلمانها در هر نقطه ى دنيا جوانهاى مسلمان ، روشنفكران مسلمان ، نخبگان مسلمان فتوحات فكرى خود در ميدانهاى سياسى را برخاسته و برآمده ى از مكتب فكرى امام مى دانند.[مقام معظم رهبری]

۞۞۞۞۞

حركت امام براى سعادت كشور و ملت ، بر مبناى هدايت شريعت اسلامى بود؛ لذا تكليف الهى براى امام كليد سعادت به حساب مى آمد و او را به هدفهاى بزرگِ آرمانى خود مى رساند.[مقام معظم رهبری]

۞۞۞۞۞

امام قوانين شريعت را بستر حركت خود مى دانست و علائم راهنماى حركت خود به شمار مى آورد.[مقام معظم رهبری]

۞۞۞۞۞

مردم سالارى در مكتب سياسى امام بزرگوار ما كه از متن اسلام گرفته شده است مردم سالارىِ حقيقى است ؛ مثل مردم سالارى امريكايى و امثال آن ، شعار و فريب و اغواگرىِ ذهنهاى مردم نيست.[مقام معظم رهبری]

۞۞۞۞۞

حرف نوى مكتب سياسى امام بزرگوار ما براى دنيا اين است كه در همه ى اركان برنامه ريزى هاى يك قدرت سياسى، سياست با معنويت ، و قدرت با اخلاق همراه شود و اصول اخلاقى مورد مراعات قرار گيرد.[مقام معظم رهبری]

۞۞۞۞۞

پيروزى جزو نعمتهاى خداست و امام به پيروزى علاقه مند بود نه اين كه علاقه مند نبود يا بى رغبت بود اما آنچه او را به سوى آن هدفها پيش ‍ مى برد، تكليف و عمل به وظيفه ى الهى بود؛ براى خدا حركت كردن بود. چون انگيزه ى او اين بود، لذا نمى ترسيد؛ شك نمى كرد؛ مأيوس نمى شد؛ مغرور نمى شد؛ متزلزل و خسته هم نمى شد. اينها خاصيت عمل به تكليف و عمل براى خداست.[مقام معظم رهبری]

۞۞۞۞۞

امام به اراده ى تشريعى پروردگار اعتقاد و به اراده ى تكوينىِ او اعتماد داشت و مى دانست كسى كه در راه تحقق شريعت الهى حركت مى كند، قوانين و سنت هاى آفرينش كمك گار اوست.[مقام معظم رهبری]

۞۞۞۞۞

همه ى رفتارها و همه ى مواضع امام حول محور خدا و معنويت دور مى زد.[مقام معظم رهبری]

Share