مرگ "جان داویدسُن راكْفِلِر" سرمایه دار معروف امریكایی (1938م)

23 می
جان داویدسُن ,راكْفِلِر, گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

جان داویدسُن معروف به راكْفِلِر، ثروت مند افسانه ای امریكا و مؤسس شركت نفتی استاندارد اویل، در هشتم ژوئیه 1839م در نیویورك به دنیا آمد. وی سال های اولیه زندگی را با فقر و تهی دستی گذراند اما از جوانی به تجارت روی آورد و در 31 سالگی با مشاركت عده ای، سهام یك پالایشگاه را خرید. بدین ترتیب با سرمایه یك میلیون دلار شركت نفتی استاندارد اویل را تأسیس نمودو طی چهار سال با به كار بستن فنون اقتصادی مقام اول پالایش نفتی امریكا را به دست آورد. راكفلر در چهل سالگی به مدد سرمایه ای كه از رقابت با سایر بازرگانان كسب كرده بود، طی چندین سال به خرید پالایشگاه های كوچك محلّی مبادرت ورزید و همه آنها را در مجتمع تولیدی واحدی متمركز ساخت. وی در سایه مناقصه های قابل توجه، شبكه های خطوط آهن نیویورك و انحصار تصفیه نفت منطقه ای دیگر را به دست آورد. راكفلر به تدریج در مناطق دیگر امریكا پالایشگاه هایى را تأسیس كرد و به این ترتیب شبكه فروش عظیمی را به راه انداخت. سپس كمپانی های حمل و نقل نفت از راه لوله های نفتی را نیز یكی پس ازدیگری به انحصار خود درآورد و بدین ترتیب توانست انحصار پالایش و حمل و نقل را در سراسر امریكا به دست آورد. در دهه 1880م، كمپانی استاندارد اویل كه به وسیله راكفلر تأسیس شده بود، به عنوان اولین تراست عظیم نفتی جهان شناخته شد. اندكی پس از سال 1900م ،راكفلر اغلب رقبای خود را از میدان بیرون راند و خود یكّه تاز شبكه تولید، پالایش و توزیع نفت گردید. راكفلر در دوران حیات خود برای انحراف اذهان عمومی، حدود پانصد میلیون دلار صرف كارهای خیریه كرد و چندین كلیسا، درمانگاه و بیمارستان و نیز دانشگاه شیكاگو را تأسیس و احداث نمود. تشكیلات راكفلر تنها به سبب دارابودن قدرت مالی توانست در بحران مالی دهه 1930برقرار بماند و كمترین ضرر را بدهد. راكفلر به عنوان ثروت مندترین مرد امریكا در آغاز قرن بیستم، به دلیل نفوذ و قدرت مالی خود، بر سیاست امریكا نیز تاثیر بسیار گذارد. در سال های آخر عمر راكفلر، مسئولیت امور بر عهده پسرش قرار گرفت و جان داویدسُن راكْفِلِر كه آرزو داشت یك صد سال عمر كند، سرانجام در 23 می 1937م در نود و نه سالگی درگذشت. او هنگام مرگ در رأس یك دودمان متحوّل و سرمایه دار قرار داشت و تمامی سرمایه داران مشهوری كه با نام راكْفِلِر پس از وی در عرصه اقتصاد و سیاستِ امریكا ظاهر شدند، عموماً از نزدیكان او می باشند.

 

Share