مرگ "الكساندر پوپ" شاعر و فیلسوف معروف انگلیسی (1744م)

30 می
الكساندر پوپ,شاعر و فیلسوف معروف انگلیسی,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

الكساندر پوپ، ادیب شهیر انگلیسی در 21 می 1688م در خانواده ای ثروت مند در لندن به دنیا آمد، اما به علت وجود نقص عضو در جسم وی، پدر و مادرش او را در خانه ای خارج از شهر تحت تربیت قرار دادند و وسایل تحصیلات جدی او را فراهم ساختند. پوپ در پانزده سالگی به زبان های یونانی، لاتینی، فرانسوی و ایتالیایى تسلط یافت و در 23 سالگی منظومه ای علمی و تحقیقی انتشار داد كه در آن به منتقدان، حسن نیت در نقد را همراه با خوی مسالمت آمیز پیشنهاد می نمود. اما مخالفان با لحنی تند به این اثر تاختند و همین امر عكس العمل های كینه توزانه ای در پوپ پدید آورد كه پیش از آن در طبعش نبود. به طوری كه بعدها به سرودن اشعار هجوآمیز پرداخت و آنها را در چندین جلد منتشر كرد. وی در دوره ای رشد كرد كه آن چیزی كه بیش از ذوق و ظرافت و هنر در عالم ادب اهمیت داشت منطق و استدلال بود و به همین جهت، در آثار پوپ این جنبه اهمیت فراوانی یافته است. پوپ سخت تندخو و در ارائه مطالب و روش های ادبی و فلسفی، كوتاه و روشن و صریح بود. او هم چنین علاوه بر سرودن شعر، منتقد بزرگی نیز به شمار می رفت و در محدوده سبك و شیوه كار و احساسِ عصرِ خویش، استادی بلندپایه محسوب می شد. پوپ از سال 1715م به ترجمه ایلیاد و سپس اودیسه، اثر معروف هومر، شاعر توانای یونان پرداخت. ترجمه این دو اثر، پوپ را در ردیف مشهورترین شاعران انگلستان قرار داد و در عین حال، وی را به ثروتی عظیم رسانید. پوپ در زبان شعر وسواس و دقت فوق العاده داشته و صحّت خاصی به كار برده است و به سبب همین خصوصیت، اشعار او به كشور فرانسه راه یافته و راه نفوذ و ادبیات انگلیسی را در خارج از كشور گشوده است. شعر پوپ از حساسیت فروان نیز برخوردار است و افكار ظریف و پاكی و صفا و استحكام آنها، بناهای اصیل انگلیسی را به یاد می آورد. پوپ هنرمندی است كه به تسلّط در كار واقف بوده، اما هر دم كوشیده است تا باز بهتر كار كند. دقت و كوشش و رعایت قواعد زبان، بی هیچ شكّی او را در رأس شاعران و نویسندگان كلاسیك انگلیسی قرار داده است. درباره او گفته اند: سال های زیادی باید بگذرد تا ادبیات بتواند شاعری نظیر او به دست آورد. حتی عنوان كرده اند كه: پوپ بهترین شاعر انگلستان و در عصر ما، بهترین شاعر جهان است. از آثار وی می توان مقاله ای درباره نقد، ربودن یك تار مو، منظومه جنگل وینزر، مقالات اخلاقی و مقاله ای درباره انسان (در دفاع از خداشناسی) را نام برد. الكساندر پوپ سرانجام در سی می 1774م در 56 سالگی درگذشت.

 

Share