وفات "ابن عراقی" فقیه و قاضی مسلمان مصری(826 ق)

27 شعبان
ابن عراقی,گنجینه صاویر ضیاءالصالحین

ابن عراقی در سال 762 ق به دنیا آمد و از كودكی در محضر پدرش كه عالمی مشهور در علم حدیث بود، این علم را فراگرفت. ابن عراقی سپس با بهره ‏گیری از اساتید برجسته،به تكمیل معلوماتش پرداخت. وی پس از چندی در ردیف علمای مشهور عصر خود قرارگرفت. ابن عراقی به تدریس فقه و حدیث اشتغال داشت و تالیفاتی به زبان عربی از او به جای مانده است.

Share