گشايش موزه قرآن و كتابت(صاحب الامر) در تبريز(۱۳۸۰هجری شمسی)

۴ خرداد
مسجد صاحب الامر,موزه کتابت و قرآن,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

مسجد صاحب الامر یکی از مساجد قدیمی و کهن شهر تبریز است که در مرکز این شهر واقع شده است. این بنا توسط شاه تهماسب یکم ایجاد شده  است و در آغاز متعلق به  وی بوده  است. بعدها با حملهٔ سپاهیان عثمانی به ایران، مسجد صاحب  الامر به طور کلی ویران گردید. کاتب چلبی در کتاب «جهان نما» در این باره می نویسد: « در قسمت شرقی میدان صاحب آباد متصل به جامع سلطان حسن، مسجد مزین دیگری وجود داشت که چون بنایش از شاه تهماسب بود، عساکر عثمانی جابه جا خرابش کردند.» پس از عقب نشینی عثمانیان، این مسجد توسط «میرزا محمدابراهیم» -وزیر آذربایجان در زمان شاه سلطان حسین- مورد بازسازی قرار گرفت.مسجد صاحب الامر در اثر زمین لرزهٔ سال ۱۱۹۳ هجری، خسارت فراوانی دید و در سال ۱۲۶۶ هجری، به همت میرزا «علی اکبرخان» (مترجم کنسولگری شوروی در تبریز)، مورد مرمت قرار گرفت و «مدرسهٔ اکبریه» در یکی از صحن های آن ایجاد گردید.این بنا دارای یک گنبد و دو مناره است که شکل گنبد و مناره ها با سایر مساجد تفاوت بسیاری دارد. از زمان شاه تهماسب یکم، تنها دو تاق مرمرین در این مسجد باقی مانده است که جنبهٔ تاریخی دارند. در کنار یکی از تاق ها، سنگ نبشته ای مرمرین و در بالای تاق دیگری، سورهٔ «الجن» نوشته شده است.امروزه موزه قرآن و کتابت در محل مسجد صاحب  الامر ایجاد شده  است.

 

Share