راز کلمه وسط قرآن (وَ لیَتَلَطَّف)

سوره کهف
قرآن دارای 114 سوره و بنابر مشهور 6236 آیه است. و طبق مشهور، واژه «وَ لیَتَلَطَّف» به معنای «نهایت دقت را رعایت کند» که در آیه 19 سوره کهف آمده، درست در وسط قرآن مجید از نظر شماره کلمات، قرار گرفته است.

راز کلمه وسط قرآن (وَ لیَتَلَطَّف)

قرآن دارای 114 سوره و بنابر مشهور 6236 آیه است. و طبق مشهور، واژه «وَ لیَتَلَطَّف» به معنای «نهایت دقت را رعایت کند» که در آیه 19 سوره کهف آمده، درست در وسط قرآن مجید از نظر شماره کلمات، قرار گرفته است.

این خود داستان آموزنده ای دارد که به آن اشاره می کنیم:

اصحاب کهف، گروهی از مردان هوشیار و با ایمان بودند، و در میان انواع نعمتها در دربار شاه زمان خود بنام دقیانوس به سر می بردند، ولی از محیط آلوده خود، سخت ناراحت بودند.

اینها برای حفظ دین خود، تصمیم گرفتند، از طاغوت و محیط طاغوت زده خود که غرق در خرافات و فساد بود، هجرت کنند.

سرانجام مخفیانه با رعایت موازین تاکتیک و مخفی کاری، از شهر افسوس بیرون آمده و روزها به راه خود ادامه دادند تا سرانجام به غاری (غار در عربی کهف نامیده می شود) رفتند، و دنیای آلوده را با وسعتش، رها کردند و برای حفظ دین، غار خشک و تاریکی را محل سکونت خود قرار دادند.

امام صادق علیه السلام فرمودنداصحاب کهف، با اینکه مردان میان سال بودند، خداوند آنان را در آیه 10 سوره کهف به عنوان جوان یاد کرده است. زیرا ایمان به پروردگار داشتند و دارای قلبی جوان بودند.

به هر حال آنها که هفت نفر بودند از درگاه خدا، راه نجات خود را طلبیدند، و خداوند دعایشان را مستجاب کرد، امداد غیبی الهی شامل حال آنها شد و خواب آنها را فرا گرفت، و طبق آیه 25 سوره کهف، آنها 309 سال در خواب بودند، سپس بیدار شدند و نمی دانستند چه مدت خوابیده اند، و فکر می کردند که یک روز یا نصف روز در خواب بوده اند.

سرانجام گفتند، پروردگارتان از مدت خوابتان آگاهتر است، پولی به یکی از افراد خود دادند، تا به شهر برود و غذا خریداری کند.

قرآن در اینجا می فرماید: «وَلْیَتَلَطَّفْ وَلَا یُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا» با هم گفتند، آن یک نفر که برای خریدن غذا می رود، باید نهایت دقت را به خرج دهد و هیچ کس را از وضع ما آگاه نسازد.

و این یک درس مهم است، باید یک مسلمان برای حفظ خود و زندگی و جامعه خود، به گونه ای رفتار کند که اسرارش افشا نگردد؛ چه رازهای شخصی و چه خانوادگی و چه اسرار  شغلی و... بنابراین واژه وسط قرآن ، درس پوشیدن اسرار و رازداری را به ما می آموزد.
تلطُّف به معنی «رعایت دقیق و ظریف» و مخفی کاری، برای حفظ خود می آید.

راز کلمه وسط قرآن (وَ لیَتَلَطَّف)

منبع: داستان دوستان، ج 1، محمد محمدى اشتهاردى/(به نقل از تبیان)

Share

دیدگاه‌ها

به من خیلی کمک کرد

به من خیلی کمک کرد

قرآن دارای ۶۲۳۶ایه است در بالا اشتباه ۶۶۶۶ آیه ذکر شده

ممنون از اعلام شما دوست گرامی ...

اصلاح شد...