درگذشت "ابن مُنذر" فقیه و محدث مسلمان(۳۱۸ ق)

۲۹ شعبان
ابن منذر, فقیه و محدث مسلمان

ابن مُنذر فقه و حدیث را از دانشمندان برجسته آموخت و پس از آن عازم شهر مكه شد. او ضمن استماع حدیث و دانش اندوزی، تا پایان عمر در این شهر مقدس سُكنی گزید و به تالیف كتب متعدد همت گماشت. الاجماع در فقه و الاشراف در حدیث در زمره ی آثار ابن مُنذر می باشند.

Share