ورود نیروی ارتش سرخ شوروی به بندرانزلی(1333 ق)

29 شعبان
ورود نیروی ارتش سرخ شوروی به بندرانزلی,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

نیروی ارتش سرخ شوروی در 29 شعبان سال 1338 قمری با شلیك چند گلوله ‏ی توپ در بندر انزلی پیاده شدند؛ در حالی كه انگلیسی‏ ها در غازیان استحكامات داشتند و به اعتقاد محافل نظامی، اگر مقابله می ‏كردند می ‏توانستند مانع ورود شوروی شوند. منظور انگلیس، كشاندن نیروی ارتش سرخ به داخل كشور و به دنبال آن برپا كردن هیاهو و رعب و وحشت بود تا مردم ایران قرارداد 1919 را بپذیرند. نیروی ارتش سرخ پانصد پیاده و دویست سواره بود و با جمعی كه تدریجاً اضافه شدند به دو هزار نفر می‏رسیدند.

 

Share