معرفی کتاب نوجوانان ناخشنود

معرفی کتاب نوجوانان ناخشنود

والدين هرچقدر هم براي كنترل فرزندان خود تلاش كنند، فقط زماني كه با آن ها هستند مي توانند كمي بر رفتار آن ها كنترل داشته باشند. اما آن چه را كه واقعا مي توانند كنترل كنند رفتار خودشان است، در اين صورت از بروز رفتارهاي بي نتيجه جلوگيري خواهد شد.

نگارنده در كتاب حاضر سعي دارد والدين را تشويق كند كه خود را تغيير دهند، طوري كه بتوانند از راه دور كنترلي بر روي افراد تحت پوشش خود داشته باشند.

اين موضوع در كتاب تحت عنوان "تئوري انتخاب" بيان شده است. اين تئوري توضيح مي دهد كه تمامي اعمال، رفتار و كردارهاي ما بر اساس انتخاب هاي ما است، بدان معني كه هركس مي تواند تنها افكار خود و فعاليت هايي را كه در راستاي اين طرز تفكر انجام مي دهد كنترل كند. با اعمال زور در روابط مان با ديگران، تنها مي توانيم فعاليت هاي آن ها را كنترل كنيم ولي هرگز نمي توانيم افكار آن ها را تحت كنترل خود درآوريم.

 

پی نوشت:
نوجوانان ناخشنود ، نویسنده: ویلیام گلسر،مترجم: کیوان سپانلو ، لادن گنجی، ناشر:سبزان

Share

کاربران عزیز! به دلیل امتناع از پرداخت حق و حقوق ضیاءالصالحین از سوی یکتانت لطفا روی تبلیغات یکتانت کلیک نکنید