آواتار/ تحقیر مومن ممنوع

ضیاءالصالحین

امام صادق (علیه السلام): خداوند تبارک و تعالی فرموده است: هر کس دوستی از دوستان مرا خوار [و تحقیر] کند در کمین جنگ با من نشسته است.[*]

يكى از صفات زشت آزار و اذيت كردن و تحقیر مومن است، در بُعد شناسائى علل و عوامل اين رذيله اخلاقى بايد گفت در مواردى دشمنى و حسادت و در برخى موارد خشم و بد خلقى و برترى جوئى موجب پيدايش روحيه ايذاء و تحقير مى گردد .

ترديدى نيست كه اذيت كردن ديگران كار بسيار زشتى است و در صورت تكرار موجب هلاكت آدمى مى گردد . ضمنا بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه در دين مبين اسلام اساسا به كسى مسلمان گفته مى شود كه همه مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند. پيامبر بزرگوار اسلام (صلی الله علیه و آله)  مى فرمايند: مسلمان واقعى كسى است كه مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند.[1]

خداوند متعال بنده مومن را به خود نسبت داده و اين نشانه شرافت و تكامل انسان مومن است كه خداوند او را به خود نسبت داده . و از اين انتساب اين نكته نيز استنباط مى شود كه هر گونه بى احترامى و اذيت و آزار مومن در حقيقت سرپیچی از فرمان خداوند متعال است لذا پيامبر بزرگوار از خداوند چنين نقل مى فرماید :هر كه بنده مومن مرا ذليل و خوار سازد همانا با من به دشمنى و مخالفت بر خواسته است.[2]

آزار و تحقیر مومنین از ویژگی های دشمنان خداست، قرآن کریم در سوره مطففین چهار نوع سرزنش و تحقیر مومنان را توسط مجرمان بیان کرده است:

1. برنامه مجرمان آن است که به مومنان بخندند: اِنَّ الَذینَ اَجرَمُوا کَانُوا مِنَ الَذینَ اَمَنُوا یَضحَکُونَ.[3]
2. هنگامی که از کنار مومنان عبور می کنند ،با چشم وابرو غمزه می آیند : وَاِذَا مَرُّوا بِهِم یَتَغامَزُونَ.[4]
3. همین که این مجرمان به سوی همفکران خود بر می گردند ودور هم جمع می شوند، عملکرد مومنان را تمسخر کنند: وَاِذَا انقَلَبُوا اِلی اَهلِهِم انقَلَبُوا فَکِهین.[5]
4. اگر مومنان را از راه دور مشاهده کنند،با اشاره آنان را منحرف،مرتجع،اُمُل، عقب مانده، سنتی ومتحجر می خوانند وبه آنان نسبت گمراهی می دهند: اِنَّ هوُلَاءِ لَضالُّون.[6] ولی خودشان را در دنیای خیال روشنفکر می پندارند.

قرآن کریم به مومنان می گوید:این نوع برخورد ها نباید در شما اثر بگذارد؛زیرا روز قیامتی در پیش است که شما بر تخت های بهشتی تکیه زده ،ذلت وحقارت آنان را خواهید دید وبه آنها خواهید خندید: فالیَومَ الَذینَ اَمَنُوا مِنَ الکُفارِ یَضحَکُون عَلی الارائِکِ یَنظُروُن.[7]

پی نوشت:
[*]. الکافی،ج ۲ ص ۳۵۱
[1].(الكافي ج ۲ ص ۲۳۳)
[2].(الكافي ج ۲ ص ۳۵۱)
[3].(سوره مبارکه مطففین29).
[4].( سوره مبارکه مطففین30).
[5].( سوره مبارکه مطففین31).
[6].( سوره مبارکه مطففین32).
[7].( سوره مبارکه مطففین 34و35).
-----------------------------------
مطالعه بیشتر در:
نگاه تحقیر آمیز به مومنین ممنوع!!

Share