نرم افزار داستان های امام باقر(علیه السلام) / اندروید

موضوع: 
نرم افزار داستان های امام باقر(ع)

نرم افزار داستان های امام باقر(علیه السلام) / اندروید

توضیحات

به نام خدا

این برنامه حاوی داستان های امام باقر (ع) می باشد.

عنوان برخی از داستان ها :
بشارت بر نور هدايت و نشر علوم
شهامت و خطاب به كودكى معصوم
آئينه تمام نماى پيامبر خدا
نجات نسل دو پرنده و تسليم نخل خشكيده
دخالت بيجا و خواسته هركس
پدر مرده و گنج مخفى
موقعيّت و منزلت ائمّه عليهم السلام
شرمسارى دشمن در كنار كعبه
و...
منابع هر داستان در بخش منابع برنامه درج شده است
************
برخی از منابع
-حديقة الشّيعة : ج ۲، ص ۱۶۱.
-اكمال الدين مرحوم صدوق : ص ۲۵۳، ح ۳، بحارالا نوار: ج ۴۶، ص ۲۲۳، ح ۱، به نقل از اءمالى شيخ صدوق .
-بحار الا نوار: ج ۴۶، ص ۲۲۴، ح ۳.
-بحارالا نوار: ج ، ص ۲۴۸ و ۳۸، به نقل از خرائج مرحوم راوندى .
-فروع كافى : ج ۸، ص ۷۱، ح ۴۵.
-اصول كافى : ج ۱، ص ۳۹۲، ح ۳.
-مناقب ابن شهر آشوب : ج ۱، ص ۳۲۶، الخرائج والجرائح : ج ۲، ص ۵۹۷، ح ۹، بحارالا نوار: ج ۴۶، ص ۲۶۷.
و...

Share