نظر امام صادق(ع)در باره ی ارسطو

انجمن‌ها: 

مام صادق عليه السلام ارسطو را به بزرگى ياد فرموده است بدين جهت كه ارسطو مردم را از برهان وحدت صنع به وحدت صانع دلالت كرده است .
سليل نبوت و لسان الله ناطق حضرت امام جعفر صادق ( ع ) در حديث معروف به توحيد مفضل كه تمام آن در جلد دوم بحار چاپ نخستين روايت شده است , جناب ارسطو را به بزرگى ياد مى فرمايد كه وى مردم را از برهان وحدت صنع به وحدت صانع خوانده است .
اين شجره علم است كه حق اهل حق را ادا مى كند , و به علم و اهل آن احترام مى گذا رد ,  ديگران را بدان تشويق و ترغيب مى فرمايد , و با اين كه خود حجت بالغ خداست ارسطو را به بزرگى بر زبان مى آورد , و به كلام وى ارج و قدر مى نهد ,و روش انديشه وى را مى ستايد .

فاضل شهرزورى در نزهة الارواح گويد : و يروى عنه عليه السلام(انه كان اذا كمل واحد من اهله قال له :يا ارسطا طاليس هذه الامة (ج 1 ص 5 ط حيدر آباد).

يعنى در خبر است كه هر گاه كسى از اهل پيمبر خاتم به كمال مى رسيد از زبان مبارك آن حضرت به خطاب (اى ارسطاطاليس) تشرف مى يافت.

بلكه فراتر از آنچه گفته ايم باز شهرزورى در همان كتاب ياد شده ( ص 10 ) , و ديلمى در محبوب القلوب ( ص 14 ط 1 رحلى ايران ) آورده اند كه:گاهى كه عمرو عاص از اسكندريه بر رسول خدا وارد شد از او پرسيد كه در آنجا چه ديده اى ؟ گفت : گروهى چند ديده ام كه طيلسان در بر داشتند و حلقه حلقه گرد هم مى نشستند و مردى را به نام ارسطاطاليس لعنه الله تعالى نام مى بردند .پيامبر فرمود:اى عمرو باز ايست,ارسطاطاليس پيمبرى بود كه قوم وى او را نشناختند .

Share