ورزش در خدمت اعتقادات

انجمن‌ها: 

کشتی آزاد-ملی پوش کشتی آزاد - کشتی آزاد امیدهای جهان

طرفداری- در روز نخست پیکارهای کشتی آزاد امیدهای جهان در لهستان، در وزن 86 کیلوگرم علیرضا کریمی در حالی به حریف روسیه ای خود نتیجه را واگذار کرد که تا یک دقیقه مانده به پایان کار از حریفش جلو بود و در دقیقه پایانی اسیر فیتیله پیچ های حریفش شد و بازنده از تشک مسابقه خارج شد. این باخت به نظر می رسد مصلحتی بوده و به این منظور نماینده کشورمان مقابل حریفش شکست را پذیرفت تا در دور بعدی با نماینده رژیم صهیونیستی رو به رو نشود.

به گزارش خبرنگار طرفداری، در این صورت ممکن است این سوال مطرح شود که کریمی می توانست حریف روس خود را شکست دهد و مقابل حریف اسرائیلی خود به روی تشک حاضر نشود تا به این ترتیب روس ها نیز از جدول تیمی این وزن حذف شوند و در نتایج تیم به تیم به تیم ملی ایران کمک زیادی کند. در پاسخ به این مطلب باید ذکر کنیم که از آن جایی که اگر کشتی گیری بی دلیل از مسابقه دادن سر باز زند، ممکن است کشتی آن کشور با جرایم سنگینی همراه شود، لذا مربیان کشورمان ترجیح دادند تا کریمی در همان دور نخست بازنده شود و از جدول خارج شود. زیرا قبلا هم کشتی گیران کشورمان از رودررو شدن با نمایندگان رژیم اشغالگر قدس سر باز زدند و این حساسیت را در اذهان مسئولین برگزاری مسابقات ایجاد کردند و اگر کریمی بی دلیل از رویارویی با کشتی گیر اسرائیلی انصراف می داد، ممکن بود جرایم سنگینی برای کشتی کشورمان به همراه داشته باشد. البته در صورت راه یابی کشتی گیر روسیه به فینال، کریمی باز هم باید در گروه بازنده ها به مصاف کشتی گیر اسرائیلی برود و طبیعتا می بایست با دلیلی قانع کننده برای مسئولین مسابقات مانند مصدومیت از مسابقه دادن در دیدار رده بندی انصراف دهد.

Share