سجده واجب قرآن

واجبات سجده قرآن 

سوال: واجبات سجده قرآن چیست و آیا وضو داشتن و رو به قبله بودن لازم است؟

پاسخ: 

✅هر گاه در سجده واجب قرآن، پیشانی را به قصد سجده بر زمین بگذارد، کافی  است - اگر چه ذکری نگوید - و گفتن ذکر مستحب است؛‌ همچنین رو به قبله بودن و وضو داشتن نیز لازم نیست.

-----------------

انجمن‌ها: 
Share

کاربران عزیز! به دلیل امتناع از پرداخت حق و حقوق ضیاءالصالحین از سوی یکتانت لطفا روی تبلیغات یکتانت کلیک نکنید