مبطلات روزه

انجمن‌ها: 

مبطلات روزه

س:آیا اگر از دهان شخص روزه دارخون بیاید، روزه‏‌اش باطل می‏‌شود؟

جواب:روزه به سبب آن باطل نمی‏‌شود، ولی واجب است که از رسیدن خون به حلق جلوگیری کند.

فتوای رهبر

Share