توصیه های برای دیابتیها

1. نهار را حذف نمایید 2. تا مرز سیری غذا نخورید .
3.سویق جو قبل از غذا میل بفرمائید 4. در بیشتر غذاها جو اضافه کنید 5. تخم شنبلیله بعد از غذا میل نمائید ، بمقدار لازم 6. غذا را خوب بجوید .
7. اول شب بخوابید ، بعد از نماز عشا و میل شام سعی کنید بخوابید زیرا اول شب بدن انسولین تولید میکند .

انجمن‌ها: 
Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.