احکام ، جنابت

انجمن‌ها: 

بخشی از احکام جنابت عبارتند از ؛
✅ مایعی که زن در هنگام اوج لذت جنسی می‌بیند، حکم منی را دارد و باید غسل نماید، و اگر شک کند که به این مرحله رسیده یا نه و یا شک در خروج مایع داشته باشد غسل واجب نیست .
✅ رسیدن منی به داخل رحم بدون دخول، سبب جنابت زن نمی‌شود .
✅ با تحقق دخول ولو به مقدار حشفه (به معنی ختنه گاه)، غسل بر مرد و زن واجب است، هر چند منی خارج نشود و زن نیز به مرحله‌ی اوج لذت نرسد .
✅ بر زنان، پس از انجام معاینات داخلی با وسایل طبی تا زمانی که منی خارج نشود، غسل واجب نیست .

منبع:اجوبه الاستفتائات حضرت آیت الله خامنه ای

Share